yoga och hundar

Varför mår hunden bra av att du gör Yoga?

Varför har yoga blivit så populärt? Det känns som att alla går på yoga, pratar om yoga och åker iväg på yoga retreats. Vi söker alla ett indre lugn och att hitta balans i vårt liv och vår vardag.

Hundens tysta språk och signaler
Hundens språk är tyst, vänligt och påminner mycket om den stämning vi upplever när vi gör yoga. Som hundägare behöver vi också kontakt till lugnet inom oss.

Hundarna är beroende av oss och att vi har ett lugn inom oss och att vi strävar efter att ha ett balanserad sinne.

Ledare i ditt liv och ledare för din hund – yoga hjälper
Yoga kan vara ett verktyg till:

– att hitta kontakten till sig själv
– att vara närvarande i nuet
– att vara medveten om det som händer kring oss
– att lyssna inåt
– att hantera stress
– att upptäcka blockeringar

Om du börjar på yoga kommer du att märka skillnad på din relation till dig själv och din relation till din hund. När du börjar bli mer medveten om verktyg så att du kan skapa balans i ditt liv då kommer du också bli medveten om hur du ska göra för att din hund mår som bäst.

Guida din hund till självkontroll
Genom alla år jag har jobbat med hund och att guida hundägare till mer balans i relationen till sin hund, ser jag att yoga är ett viktigt verktyg för oss människor för att bli en mer medveten hundägare och hjälpa hjälpa vår hund att hantera olika situationer och stress.

Yoga för dig – färre problem för hunden
Om vi låter hundarna hitta samma balans och inte hela tiden är på väg nånstans och hela tiden ’gör nåt’ för att aktivera våra hundar då kan vi ta bort problembeteenden som:

– en hund som skäller mot allt och alla
– en hund som drar i kopplet
– en hund som har separationsproblem
– en hund som hoppar mot gäster
– en hund som är nervös
– en hund som upplevs som aggressiv
– en hund som har problem i hundmöten
och listan fortsätter.

Hundarna behöver lika mycket lugn och balans som vi gör och faktisk menar jag att hundarna är här för att lära oss att hantera att bara vara och vara närvarande i nuet.

Yoga – att leva ett mer medvetet liv och medveten hundägare
Yoga hjälper oss att vara medveten om hur vi kan påverka vårt liv och händelser i vårt liv och det ger oss också en större självkontroll så att vi är ledare i vårt liv och inte beroende av utomstående personer eller faktorer.

I mitt jobb som Dog Listener guidar jag hundägare att låta hundarna hitta själv samma insikt och att lära att kontrollera sig själv i olika situationer.

T.ex att hunden lär sig hur den hanterar hundmöten utan att skälla eller göra utfall. Med det tysta kroppspråket och signaler kan du hjälpa din hund ur problematiska situationer i vardagen.

Yoga och hund – balanserad hela tiden?
Nej du behöver inte vara i balans hela tiden – det är det ingen människor som är. Men medveten det kan vi bli så att vi kan hantera olika utmaningar i vår vardag med hunden.

Yoga ger dig verktyg att upprätthålla balans och hundkommunikation ger dig verktyg att se till att din hund upplever balans.

Vill du veta mer om hur du kan använda dina tekniker i yoga för att skapa ännu mer balans och en starkare relation till din hund?